Kontakt

Kontaktné údaje

Milan Urgošík – POTMEHOOD.SK
Nám. J. Herdu 579/1
917 01
Trnava
IČO: 52 755 371
SK55 1111 0000 0014 7097 9000
info@potmehood.sk
+421 950 594 221
Neplátca DPH

Pozn.: Na uvedenej adrese je sídlo firmy, nie prevádzka. Kamenný obchod neprevádzkujeme. Fungujeme len prostredníctvom e-shopu. Osobné odbery sú možné na uvedenej adrese len po vytvorení objednávky tu na e-shope.